“DÜNYADAN BİR IŞIK GEÇTİ: HEY BEKLE!” // “A Light Through the World:Hey, Wait!” .@ Krank Gallery Istanbul 15.12.2016 – 2.02.2017